ZPOMAL
NWK TECHNOLOGY s.r.o.
tel.: 577 159 171
e-mail: nwk@nwk-tech.com
CS | EN
 

Radarové informační panely

Radarové informační panely, neboli ukazatele okamžité rychlosti vozidel jsou známé psychologické retardéry rychlosti vozidel.

Jak vše ve zkratce funguje?
Informační panel pro měření rychlosti vozidel slouží k zobrazení okamžité rychlosti projíždějícího vozidla na velkoplošný displej. Podává řidiči vozidla, které se k panelu blíží, nebo jej míjí, informaci o jeho aktuální rychlosti a tím v konečném důsledku způsobí snížení rychlosti.
Reakce řidiče je ve velké většině způsobena vědomím jakou rychlostí by se měl na daném úseku pohybovat.
Poté co uvidí svoji skutečnou rychlost většinou zpomalí, protože si v té chvíli není jist, zda není měřen s pořízením záznamu či za přítomnosti policie.

Proč vlastně usilovat nekompromisně o dodržování rychlosti vozidel v obci?
Obec je specifická výskytem chodců ve vozovce a na přechodech pro chodce.
Jak je to s brzdnou dráhou vozidla před přechodem pro chodce?
Podle policejních statistik, vozidlo které jede rychlostí 50 km/h zabrzdí na 28 metrech od doby rozpoznání kritické situace. Při výchozí rychlosti 60 km/h je tato dráha 37 m. Právě rozdílných 9m může rozhodnout o něčím bytí či nebytí nebo míře zranění. A to je tato vzdálenost o 5 m či 7 m*) delší na mokrém povrchu.
*) při 60km/h

Při rychlosti 50 km/h přežije srážku 3x více lidí než při 60 km/h

Společnost NWK TECHNOLOGYvyrábí tyto informační panely od roku 2004.