NWK TECHNOLOGY s.r.o.
tel.: 577 159 171
e-mail: nwk@nwk-tech.com
CS | EN
 

Osvětlení přechodů SLIM_LED4

Chodec je detekován dopplerovým sensorem S1 nebo S2 ve vyznačené zóně. V tom okamžiku přejde světlo L1 nebo L2 z 60% jasu do 100% jasu a předá povel k rozsvícení do 100% jasu všem světlům ve skupině. Po uplynutí nastaveného času (cca 12 s) přejdou všechna světla zpět do 60% stand-by režimu jasu .

Systém využívá LED diody se studenou bílou barvou, která lépe osvětluje tmavé povrchy nebo oděvy a zároveň rozzáří bezpečnostní reflexní prvky na oděvech chodců.
Produkt je chráněn užitným vzorem č.19940 jako "Optimalizovaný systém osvětlení silničních přechodů pro chodce“.

Osvětlení přechodů SLIM_LED4
zpět